+ 48 668 172 271 (10:00 - 17:00)
» » »

Nawigacja
Aktualnie online
» Go┼Ťci online: 1

» U┼╝ytkownik├│w online: 0
Logowanie
Nazwa u┼╝ytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si─Ö

Nie mo┼╝esz si─Ö zalogowa─ç?
Popro┼Ť o nowe has┼éo
O nas

Nasz Klub Goju Ryu Shusejkan Legnica posiada d??ugoletni─? tradycje, dzia??amy na terenie Legnicy od 1994 roku.

Obecnie prowadzimy treningi dla m??odzie??y i starszych. Nasi trenerzy nieprzerwanie uczestnicz─? w seminariach i zgrupowaniach treningowych w kraju i za granic─?, podnosz─?c w ten sposób swe kwalifikacj─?, weryfikowane dodatkowo przez reprezentantów JKF.

Historia Klubu

Historia klubu Karate Goju-Ryu Shusejkan w Legnicy si─?ga roku 1978, w którym za??o??yciel – Leszek Milha – rozpocz─??? trening karate, m.in. j??d?Ź, kyokushinkai, sh?Źt?Źkan. W latach 80’ nawi─?zuje kontakt z Leszkiem Jó??wikiem, propagatorem szko??y Goju-Ryu przy TKKF „Hutnik” w Legnicy (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej).

Wszystkie materia??y naukowe, dotycz─?ce sztuk walki by??y w j─?zyku angielskim. Dzi─?ki wspó??pracy z mistrzem Don Warrenerem z Kanady (który mia?? w swoim dojo ucznia, znaj─?cego j─?zyk polski) uda??o si─? uzyska─? t??umaczenie materia??ów szkoleniowych, o które by??o bardzo ci─???ko w kraju. Literatura by??a mocno okrojona z informacji, trudno te?? by??o si─? spotka─? i wspólnie ─?wiczy─?, dlatego Goju-Ryu by??o w Polsce ma??o znane.

Leszek Milha, w 1992 roku, wraz z Ryszardem Szczepa??skim (prekursor karate Okinawa Goju-Ryu z organizacji IOGKF – International Okinawan Goju-Ryu Karate-do Federation) wyje??d??a do Stanów Zjednoczonych, do mistrza Morio Higaoona (10 dan), jednego z autorytetów Okinawan Goju-Ryu. Tam te?? zdaje egzamin na czarny pas, co czyni go jednym z pierwszych posiadaczy stopnia dan tej sztuki walki w Polsce.

W 1994 roku staje si─? za??o??ycielem klubu Okiwana Goju-Ryu w Legnicy.

1997 rok zaowocowa?? znajomo??ci─? z szefem Europy - instruktorów Goju-Ryu - Leo Lipi??skim. Od tego roku rozpocz─???y si─? te?? spotkania - gashuku, podczas których trener Leszek Milha rozwija?? swoje umiej─?tno??ci personalne, jak i trenerskie. Wtedy te?? zda?? egzamin.

 Gashuku:

1997 rok, S??owacja, S. Tasaki 9 dan, A. Shiomi 8 dan, T. Oga 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan, S. Fujiwara 8 dan.

1998 rok, Polska, Legnica, L. Lipi??ski egzaminuje na czarny pas dan: M. Nowak, S. B─?k, T. Miroszewski oraz naszych trenerów: J. Ozimek i R. Kotlewski.

1999 rok, Wielka Brytania, Londyn, S. Tasaki, S. Kai 9 dan, A. Shijomi 8 dan, T. Oga 8 dan, S. Ogawa 8 dan, T. Muramatsu 8 dan, S. Fujiwara 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan.

2000 rok, W─?gry, S. Fujiwara 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan.

2001 rok, Austria, A. Shijomi 8 dan, T. Muramatsu 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan.

2001 rok, Szwajcaria i Austria, S. Fujiwara 8 dan, L. Lipiski 8 dan.

2002 rok, Polska, Szczecin, S. Fujiwara 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan, dr. F. Gsodam 8 dan.

2003 rok, Szwajcaria i Polska, Szczecin wraz z genera??em austriackiej armii dr. F Gsodam, S. Fujiwara 8 dan, L. Lipi??ski 8 dan.

 

Trener-Sensei Leszek Milha:

  • 1 dan Okinawan Goju-Ryu
  • 2 dan
  • 3 dan JKF Goju-Kai
  • 4 dan Seiwa-Kai

Wielokrotny uczestnik zawodów mi─?dzynarodowych, np.:

Mistrzostwa ??wiata w Stanach Zjednoczonych, 1994 (full contact) – turniej mi─?dzynarodowy.

Wice mistrz Rosji, 1995 (full contact) w Karate Goju-Ryu.

Wychowa?? równie?? wielu znakomitych instruktorów, m.in.:

  • Sensei 1 dan Monika Nowak, mistrz Europy Kumite, W─?gry, 2000 rok.
  • Sensei 2 dan Jaros??aw Ozime, wice mistrz Europy, W─?gry, 2000 rok. Równie?? mistrz polski w Kata i wielokrotny reprezentant kraju w Kata Kumite.
  • Sensei 2 dan Rafa?? Kotlewski, reprezentant Polski w Kata Kumite.
  • Sensei 1 dan Tadeusz Miroszewski, wice mistrz Polski w Kumite, 2002 rok.

?üukasz Juzak 1 kyu – prezes klubu – obecnie przygotowuje si─? do egzaminu na stopie?? dan, który odb─?dzie si─? w Londynie, pa??dziernika 2015 roku u mistrzów z Japonii.